Добре дошли във Велико Търново

Велико Търново е столица на Втората българска държава и важен туристически център . Велико Търново има повече от шестхилядолетна история, като първите свидетелства за живот са 4000 г пр Хр. Старото име на града е Търновград - от старобългарското трънен (трънлив) и град (крепост).

Средновековие     Възраждане     Освобождение     В Уикипедиа

Средновековие

През 1185 братята Асен и Петър обявяват в църквата "Св. Димитър" края на византийското господство, продължило 167 години, и провъзгласили Търново за столицана новото българско царство. Средновековният град се разраства бързо и се развива като най- непревземаемата българска крепост през 12-14 век. Превръща се в най- значимия политически, икономически, културен и религиозен център на България.

Като столица по време на Второто българско царство (1187-1393), той е разположен на 4 хълма:

Хълмът Царевец е заобиколен от 3 страни от река Янтра. По време на Втората българска държава е обитаван от царския